Hvad er PTSD og Selvskadende adfærd?

posttraumatisk belastningsreaktion, posttraumatisk stress-syndrom, PTSD: (eng. Posttraumatic Stress Disorder), forsinket reaktion på en traumatisk begivenhed eller situation af særlig truende eller katastrofeagtig natur, som er så voldsom. Selvmordstanker er ofte til stede, lige fra en fornemmelse af at det kunne være lettere ikke vågne op om morgen, til egentlige tanker eller ligefrem planer om selvmord. Mange med PTSD plages af sådanne tanker og selvmordsrisikoen er høj.

Der kan optræde angst, genoplevelse af traumet, isolationstilbøjelighed, hjælpeløshed, depression, irritabilitet, koncentrationsbesvær og søvnløshed.

 

Selvskadende adfærd: indebærer bevidste handlinger, hvor en person påfører sig selv fysisk skade og smerte, uden der er en hensigt om at tage sit eget liv. Selvskade er altså ikke selvmordsforsøg. Den hyppigste form for selvskade er den såkaldte impulsive selvskade, hvor trangen til at skade sig selv bliver uimodståelig, og hvor der primært sker en overfladisk skade. Denne type selvskade indebærer eksempelvis:

At skære i sig selv med fx et barberblad eller en kniv – også kendt som ”cuttting”

At brænde sig selv med fx cigaretter eller lightere

At slå sig selv hårdt med knytnæver eller genstande

At bide i sig selv

At sulte sig selv

 

Selvskade er særlig udbredt blandt unge mennesker og ses i mange tilfælde også hos personer med forskellige psykiske lidelser, fx spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser (især borderline personlighedsforstyrrelse).